Rodinné a systémové konštelácie


Čo to je?

Ide o unikátnu zážitkovú metódu na riešenie ťažkostí v partnerských, rodinných vzťahoch, ale aj v práci, zdraví, či vzťahu k peniazom, motivácii, radosti v živote a pod. 

Založil ju Bert Hellinger a odvtedy prešla vývinom do bezpečného trauma informovaného terapeutického prístupu, ktorý používame.

Vychádza z poznania, že nás neovplyvňujú len zážitky a skúsenosti z nášho vlastného života, ale aj skúsenosti a zážitky našich predkov, osudy ich a osudy rodín, z ktorých sme vzišli a ktoré nie len geneticky, ale akosi "duchovne" a nevedome stále nosíme v sebe. Podobne ako naše osobné traumy alebo nespracované zážitky, akoby sa chceli pripomenúť. My to pociťujeme ako opakujúce sa vzorce alebo pocity, môžu sa nenápadne hlásiť o slovo cez nás samých alebo aj cez naše deti. 

Za desaťročia sa ukázalo, že tak ako fyzikálne systémy, aj rodinné systémy majú svoju vlastnú vnútornú logiku, podľa ktorej sa správajú. Toto poznanie lektor využíva, aby obnovil "tok lásky" a pomohol znovu nastoliť rovnováhu. Záhadnosť tejto metóde je práca s tzv. "poľom". Je to niečo ako magnetické pole: neviete o ňom, nerozumiete mu, ale keď doň vojde niečo, čo s ním rezonuje, cítite to. Je to pole v ktorom sú ľudia ktorí sú spolu nejak prepojení (pokrvne, dlhom, vzťahom a pod). Pomocou ďalších ľudí, tzv. "zástupcov" za jednotlivé prvky systému (napr. niekto stojí za moju mamu, za brata, za svokru, za potrateného brata a pod) je možné vyjaviť nejaký aspekt toho, čo sa v poli deje, odhaliť príčinu ťažkostí, a neraz ju aj liečiť. Občas s presahom na ľudí, ktorí sa konštelácie ani nezúčastnili, to však nie je cieľ, je možné stavať iba konšteláciu pre seba a svoj vlastný zámer, svoju vlastnú zmenu. 

Ako prebiehajú konštelácie?

Pracuje sa v skupine (sedenie v kruhu) v atmosfére bezpečia a rešpektu, vedenej minimálne jedným lektorom. Ten vás prevedie celým procesom, takže nič čo je tu si nemusíte pamätať:) Krátky úvod a predstavenie sa, zmapovanie kto si chce stavať konštelácie, v prípade viacerých záujemcov sa točí pero v strede miestnosti, rozhodne teda náhoda. Perom vybraný klient sa chvílu porozpráva s lektorom, ten mu pomôže naformulovať zámer čo otázku tak, aby ju bolo možné stavať touto metódou. Podľa toho určí prvky ktoré sa postavia (napr. vás, mamu, brata a vašu radosť zo života). Za každú klient vyberie zo skupiny niekoho kto sa mu na to hodí a umiestni ho do priestoru tak ako to cíti. Intuitívne pocitovo bez premýšľania - tak je to tu so všetkým:). Keď sú všetky prvky na mieste, sadnete si, tak aby ste dobre videl a môžete si presadať tak aby ste videl celú dobu, čo sa deje. Lektor sa občas možno niečo príde dopýtať, preto je dobré si zistiť viac informácií (viď nižšie). Zástupci ktorých ste vybrali majú za úlohu iba nacítiť ako sa cítia na danom mieste. To je tá záhadná časť tejto metódy, že tie pocity postupne prídu "z poľa". Lektor povedie ich pocity a interakcie tak, aby došlo k čo najväčšiemu rozriešeniu alebo vhľadu. Na konci dostanete možnosť vymeniť sa s vašim zátupcom a na vlastnej koži nacítiť záverečný obraz, alebo prejsť ešte niektorými ozdravnými procesmi. Ak nie ste klient a niekto vás požiada aby ste bol zástupca v jeho systéme, môžete prijať a môžete aj odmietnuť. Nikto sa nebude pýtať prečo ani sa nebude hnevať, pretože pocit, že tam nechcem ísť je tiež dôležitá informácia z poľa a my všetky rešpektujeme. Pri tejto metóde skoro vzniká pre jej intenzitu, osobnú povahu a zároveň rešpekt a bezpečie ktoré poskytuje, unikátna skupinová atmosféra.

Nasleduje "vytrasenie", vyskákanie sa z rolí, krátka pauza kedy je dobré niečo pojesť, pochrúmať, pohýbať sa , vyvetrať a pod., pretože ide o intenzívne zážitky ktoré však pochádzajú zo systémov iných ľudí- nepatria nám a tak si ich nemusíme nosiť v tele domov. Krátke dopovedanie ak niečo treba dopovedať a ďalšia konštelácia. 

Benefity?

Ľudia si odnášajú rôzne zisky zo škály niekde od obyčajného vhľadu do svjej témy, cez lepšieho porozumenia svojej duši, až po emočnú transformáciu. V každom prípade si odnesiete zážitok podporujúci práve to,, čo pomáha vášmu bytiu. Aj v prípade, že si sami konšteláciu nestaviate ani nestojíte nikomu v systéme (i keď to samo môže byť intenzívna užitočná skúsenosť). 

Pre koho sú konštelácie určené?

 • Zákazku dáva a systém si stavia jedine člen daného systému.
 • Zákazka sa týka klienta osobne.
 • Ak prežívate neprimerané záchvaty žiarlivosti, úzkosti či hnevu a nerozumiete im.
 • Ak máte rodinný či partnerský problém, s ktorým si neviete poradiť.
 • Ak ste príliš zahltený aktuálnou životnou alebo rodinnou situáciou a potrebujete získať odstup.
 • Ak sa vo vašej rodine dejú nečakané úrazy či nehody.
 • Ak sa vo vašej rodine transgeneračne objavuje napríklad nádorové ochorenie, gynekologické ťažkosti či iné vážne ochorenia.
 • Ak bola narušená hierarchia vášho rodinného systému, napríklad ste sa po smrti matky starali o mladších súrodencov a prebrali ste rodičovskú pozíciu.
 • Ak máte samovražedné myšlienky.
 • Ak trpíte mentálnou anorexiou alebo bulímiou.
 • Ak ste žili bez matky alebo otca a cítite, že sa neviete pohnúť z miesta, že vám niečo chýba.
 • Ak sa potrebujete zmieriť s niektorými členmi svojej rodiny, pochopiť svoju rodinnú históriu.
 • Ak si neviete násť svoje miesto v rodine.
 • Ak sa neviete rozhodnúť, či A, alebo B, alebo niečo úplne iné.
 • Ak sa cítite byť zacyklení, opakovane sa vám vracajú rovnaké témy či situácie.
 • Ak potrebujete podporiť svoju ženskosť alebo mužskú energiu.

Kedy konštelácie nie sú vhodné?

 • Ak prežívate akútnu krízu.
 • Ak ste pod vplyvom silných liekov, drog, alkoholu.
 • Ak trpíte vážnym duševných ochorením (treba konzultovať vopred).
 • Ak nie ste primerane stabilizovaní po traume a nemáte dostatok zdrojov.
 • Ak chcete riešenie pre druhú osobu.
 • Ak čakáte bábätko (treba konzultovať vopred; ide hlavne o to, že ide o intenzívne zážitky, neodporúča sa stáť ako zástupca).