Venujte 2% pre efektívnejšie a dostupnejšie možnosti pomoci aj na Slovensku. 

Stačia vám tieto údaje:

  • Organizácia: LANDAN 
  • Právna forma: občianske združenie 
  • IČO: 54000891 
  • Sídlo: Bystrická 2487/32, 902 01 Pezinok

Ak vám daňové priznanie robí zamestnávateľ: 

  • treba od zamestnávateľa vyžiadať a doložiť ešte "Potvrdenie o zaplatení dane" 
  • pripojiť doplnené a vytlačené "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", ktoré sme pre vás predvyplnili a stiahnete ho tu: 

Občianske združenie LANDAN

Pre celkové bio - psycho - socio - spirituálne zdravie, úzdravu z tráum a kvalitné rodičovstvo

Kontakt: pre.landana@gmail.com

FB: www.facebook.com/groups/landanoz/


Zoznam kurzov:

Ponuka kurzov:

Teória je zhutnením toho, čo sa klientom najviac osvedčilo z mojej 14 ročnej praxe rodičovského poradenstva a lektoringu. Naučíš sa piliere, ktoré sa postupne budeme spolu učiť používať tak, aby si si dokázal/a nájsť odpovede pre svoju vlastnú situáciu.

Sme veľmi potešení, že sa nám darí rozbiehať takýto komunitný projekt. Inšpirovali sme sa ozetkom v Bytči: Ruka v Ruka (s ich dovolením).

Už si bol na nejakom kurze TRE? Už si sa to niekto naučil/naučila? Chcel/a by si to viac dostať do svojho života? Tento kurz je práve pre teba. Pozývame Ťa na skupinu, kde sa v bezpečnej atmosfére z pohodlia tvojho domova za 5 krát po 1 hodiny zopakuješ, posunieš na vyššiu úroveň unikátnu metódu ako uvoľniť stres a napätie...