Kontakt

 

 Sledujte ma:

Facebook
Instagram

číslo účtu OZ Landan

Ľubovoľnú výšku daru môžete posielať na

IBAN: SK96 8330 0000 0023 0206 7840

alebo Dar Landanovi cez QR
alebo Dar Landanovi cez QR