Rodinné a systémové konštelácie - Bytča

25.03.2023

V Bytči v sobotu pozývame každého, kto sa chce novým spôsobom pozrieť na svoju súčasnú situáciu a zmeniť ju k lepšiemu. 

Odhalíme skryté sily, ktoré na nás vplývajú, a to cez naše prepojenie na predošlé generácie a iné systémy, v ktorých ako jednotlivci žijeme. 

Cieľom je obnoviť "tok lásky" a nastaviť zdravšiu rovnováhu. Môžete byť len súčasťou a pozorovať, čo sa deje, alebo sa môžete zapojiť do konštelácie ako zástupcovia pre druhých, alebo si môžete dať postaviť svoj vlastný systém. 

 V každom prípade si odnesiete presne to, čo práve potrebujete a čo Vás posunie na špirále poznania k Vášmu bytiu. Prispejete tak k uzdraveniu svojich partnerských, rodinných, zdravotných či pracovných tém. 

K dispozícii bude drobné občerstvenie. V miestnosti sa prezúva. 

Obed z domu alebo využijeme donášku, aby sme ho stihli do hodiny. 

Počet miest je obmedzený.


Prihláste sa tu: info@rukavruke.sk

Miesto: KC Ruka v ruke, Štefánikova 1404, Bytča

Dátum: 25.3.2023

Cena: 70€

Čas: 9:30 - 16:30

Lektor: Mgr. Ivan Vyskočil (psychológ, EMDR terapeut a supervízor, facilitátor rodinných a systémových konštelácií)

Platba: SK4783300000002001418192 , Do poznámky- meno a nazov seminaru


Podrobné info o metóde: https://www.landan.eu/rodinne-a-systemove-konstelacie/


STORNO podmienky: odhlásenie menej ako 2 týždne pred termínom = uhradenie plnej výšky ceny alebo nájdenie náhradníka.


Je užitočné pred stretnutím zistiť tieto informácie o vašej rodine:

-Mal váš otec alebo matka predošlé dôležité vzťahy, lásky, iného partnera?

-Ak sa vaši rodičia rozišli, aká bola príčina?

-Koľko máte súrodencov, aj polovlastných, aký majú osud?

-Zomrel niekto z rodiny v čase, keď jeho deti ešte neboli dospelé?

-Vyskytli sa v rodine potraty, interupcie, predčasne zomrelé deti, ťažko choré deti či dospelý?

-Je v rodine niekto, koho vychovával niekto iný ako rodičia - pestúni, adoptívni rodičia,

príbuzní, detský domov?

-Vyskytli sa ťažké alebo chronické ochorenia, depresie, závislosti, samovraždy?

-Bol niekto v rodine páchateľom alebo obeťou trestného činu alebo samovraždy?

-Bol niekto väznený, prenasledovaný, dlhodobo hospitalizovaný?

-Emigroval niekto?

-Je vaša rodina viacnárodnostná? Zmenil niekto svoju náboženskú príslušnosť?

-Prišiel niekto o majetok alebo ho získal na úkor druhých?

-Bol niekto z rodiny vylúčený?