Pre terapeutov/tky:      TRANS rodovosť (online)

23.06.2023

Je dôležité držať krok s témami, ktoré sa začínajú viac objavovať v našej praxi. Je na strane nás, aby sme téme rozumeli a tak mohli byť, čo najviac nápomocný a pokrývať potreby klientov/klientok.  Seminár povedú odborníci na túto tému Mgr. Lenka Pavuková Rušárová a PhDr. Adam Suchý.  Počas 4-hodinového workshopu sa povenujú formovaniu rodovej identity vo vývine človeka, diagnostické vymedzeniam - transexualizmus, rodová dysfória a rodová inkongruencia, kazistiky z praxe a diskusii a supervízii k vybraným prípadom. 

Dátum: 23.6.2023 o 14:00 - 18:00

Online platforma zoom

Cena: 77€

Mgr. Lenka Pavuková Rušarová

Klinická psychologička, psychoterapeutka, odborná garantka. Pôsobila v Univerzitnej nemocnici Bratislava na psychiatrickom oddelení, od roku 2015 vedie súkromnú prax. Tlmočí a prekladá v odbore. Transgender problematike sa venuje diagnosticky aj terapeuticky 15 rokov

PhDr. Adam Suchý

Klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec. Působil ve FN Olomouc, od roku 2008 vede privátní praxi v Prostějově. Působí jako odborný asistent na LF MU Brno a jako trenér a supervizor institutu Dialog (výcvik v Gestalt terapii). Transgender problematice se věnuje především diagnosticky více než 16 let. 


Počet miest je limitovaný.