Technika 4- polia

02.02.2022

Technika vhodná na skupinové aj idividuálne spracovanie traumy hlavne u detí, ale aj pri ľuďoch s komplexnou traumou a sklonmi k disociácii. 

Uskutoční sa 9.2.2022 od 13:00 do potreného času.

Zúčastniť sa môžu iba tí, čo už majú absolvovaný aspoň prvý modul EMDR. 

Prihlasovanie cez email: rackovka@gmail.com

Cena: je dobrovoľný príspevok (hodnota kurzu je 35€)