Skupina intenzívneho rodičovského rastu

16.05.2024
Príď si osvojiť základné piliere, ktoré podržia Tvoje rodičovstvo a rodinu. Piliere, vďaka ktorým rozoznáš to dôležité a to menej dôležité, na ktoré smelo postavíš akékoľvek ďalšie poznatky, informácie a zručnosti. Naučíš sa myslieť tak aby si mohol/la rásť, v bezpečí podporený/á skupinou (max 15 účastníkov/čok) a lektora Ivana Vyskočila (rodičovský poradca a lektor, psychológ, traumaterapeut).OBJAVÍŠ TO PODSTATNÉ:
  • O tom čoho sa chytiť keď už nevieš ako
  • O pravidlách, hraniciach a zodpovednosti
  • O sebasúcite, sebaodpúšťaní a spokojnosti
  • O "dobrom" aj "zlom" vplyve traumy a transgeneračnej traumy
  • O sýtení vzťahuPRE KOHO?
Pre všetkých otvorených a rastuchtivých rodičov, ktorí už nehľadajú jednoduché rady ako si výchovu uľahčiť.
A ktorí majú čas vo všetkých štyroch termínoch, pretože na seba nadväzujú:
(ZOOM štvrtky 17:30-19:30):
  1. 16.5.2024
  2. 23.5.2024
  3. 6.6.2024
  4. 13.6.2024

Teória je zhutnením toho, čo sa klientom najviac osvedčilo z mojej 14 ročnej praxe rodičovského poradenstva a lektoringu. Naučíš sa piliere, ktoré sa postupne budeme spolu učiť používať tak, aby si si dokázal/a nájsť odpovede pre svoju vlastnú situáciu.

Cena: 109€
(o poradí prihlásenia rozhoduje poradie platieb; platbu nie je možné vrátiť po začatí kurzu. Pri zrušení účasti do 8.5.2024 vrátenie 50% poplatku)


REZERVUJ SI SVOJE MIESTO TU:

https://forms.gle/UJPxcLYdXdgBcToG8


O MNE:
V roku 2010 som ukončil jednoodborovú psychológiu a popri práci s deťmi, dospelými i rodinami som sa stal aj certifikovaným lektorom kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný. Moje porozumenie deťom sa stalo komplexnejším vďaka medziodborovej spolupráci v tíme https://www.xn--fascinujcedeti-srb.sk/ s deťmi s rôznymi špecifikami a diagnózami, kde som mohol spoznať aj nepsychologické príčiny a terapie ťažkostí či symptómov. Dotkol som sa aj učenia (v ZŠ a SŠ). V kombinácii s mojím traumaterapeutickým zameraním (individuálna, predverbálna aj transgeneračná trauma) všetko spolu dáva nový zmysel. Ten sa naplno profiluje denne popri snahe byť dobrým otcom 7 ročnej dcére a 3 ročnému synovi (a dobrým manželom:).
A práve tento komplexný pohľad som sa v zhutnenej forme pokúsil pretaviť aj do tohoto "kurzu".
Teším sa na každého/ú jedného/u z vás.

za tím Landan, o.z

Ivan Vyskočil