Rodinné a systémové konštelácie - Bytča

06.04.2024

V Bytči v sobotu 10:00 - 17:00 pozývame každého, kto sa chce novým spôsobom pozrieť na svoju súčasnú situáciu a zmeniť ju k lepšiemu. 

Odhalíme skryté sily, ktoré na nás vplývajú cez naše prepojenie na predošlé generácie a iné systémy, v ktorých ako jednotlivci žijeme. 

Cieľom je obnoviť "tok lásky" a nastaviť zdravšiu rovnováhu. Môžete byť len súčasťou a pozorovať, čo sa deje, alebo sa môžete zapojiť do konštelácie ako zástupcovia pre druhých, alebo si môžete dať postaviť svoju vlastnú tému. 

 V každom prípade si odnesiete presne to, čo práve potrebujete a čo Vás posunie na špirále poznania k Vášmu bytiu. Prispejete tak k uzdraveniu svojich partnerských, rodinných, zdravotných či pracovných tém. 

K dispozícii bude drobné občerstvenie. V miestnosti sa prezúva.

Obed z domu alebo využijeme donášku, aby sme ho stihli do hodiny.

Počet miest je obmedzený.

PRIHLÁSTE SA TU: info@rukavruke.sk

Miesto: KC Ruka v ruke, Štefánikova 1404, Bytča

Dátum: 6.4.2024 (10:00-17:00)

Cena: 70€

Lektor: Mgr. Ivan Vyskočil (psychológ, EMDR terapeut a supervízor, facilitátor rodinných a systémových konštelácií)

Platba: SK4783300000002001418192 , Do poznámky- meno a názov semináru

STORNO podmienky: odhlásenie menej ako 2 týždne pred termínom = uhradenie plnej výšky ceny alebo nájdenie náhradníka.

Podrobné info o metóde: https://www.landan.eu/rodinne-a-systemove-konstelacie/


Je užitočné pred stretnutím zistiť tieto informácie o vašej rodine:

-Mal váš otec alebo matka predošlé dôležité vzťahy, lásky, iného partnera?

-Ak sa vaši rodičia rozišli, aká bola príčina?

-Koľko máte súrodencov, aj polovlastných, aký majú osud?

-Zomrel niekto z rodiny v čase, keď jeho deti ešte neboli dospelé?

-Vyskytli sa v rodine potraty, interupcie, predčasne zomrelé deti, ťažko choré deti či dospelí?

-Je v rodine niekto, koho vychovával niekto iný ako rodičia - pestúni, adoptívni rodičia,

príbuzní, detský domov?

-Vyskytli sa ťažké alebo chronické ochorenia, depresie, závislosti, samovraždy?

-Bol niekto v rodine páchateľom alebo obeťou trestného činu alebo vraždy?

-Bol niekto väznený, prenasledovaný, dlhodobo hospitalizovaný?

-Emigroval niekto?

-Je vaša rodina viacnárodnostná? Zmenil niekto svoju náboženskú príslušnosť?

-Prišiel niekto o majetok alebo ho získal na úkor druhých?

-Bol niekto z rodiny vylúčený?

Referencie

  • Konštelácie boli vedené citlivo, láskavo, bez tlaku a snahy urýchliť riešenie. I v zdanlivo nečakanej situácii bola konštelácia dovedená do láskyplného konca a zámer bol splnený. Atmosféra bola bezpečná a príjemná. Pre mňa ako účastníčku to bolo plné sily, emócií a bolo to priam super. Nečakané, prekvapivo príjemné a bez strachu a plné mnohých aha momentov poznania o fungovaní generácií a ktoré si odnášam. Hoci nebola moja konštelácia postavená bolo mi cťou a úžasným zážitkom stať v konštelácii neznámej osoby. Už teraz sa teším na ďalšiu. 
  • Bol to unikátny priestor na prácu so sebou samým a so všetkým, čo k nám patrí od našich predkov, z našich rodov a ovplyvňuje nás dodnes. Veľa sa pomenovalo, odžilo, odsmútilo, ale aj s vďacnosťou prijalo, či uzavrelo. Ďakujeme učastníkom za bezpečnú a otvorenú atmosféru a Ivanovi za skvelé a citlivé sprevádzanie. 
  • Ďakujem za možnosť opäť zažiť konštalácie v Bytči pod odborným, citlivým a precíznym vedením Ivana Vyskočila. Vytvorila sa bezpečná atmosféra v skupine, v ktorej som opäť získala pohľady pre kvalitnejší život. Odporúčam všetkým, ktorým sa to pozdáva, no stále váhajú. Je to výborná príležitosť na rast.