Čaj o šiestej so psychologičkami

09.04.2024

Sme veľmi potešení, že sa nám darí rozbiehať takýto komunitný projekt. Inšpirovali sme sa ozetkom v Bytči: Ruka v Ruka (s ich dovolením).

Čo sa bude diať? Raz za dva mesiace (približne) otvoríme stretnutie s odborníkmi/odborníčkami ľudskou formou. Bude to neformálne stretnutie, kde sa môžeme spolu rozprávať a inšpirovať o témach, ktoré všetci žijeme.  Zatiaľ to bude prebiehať v našich priestoroch OZ Landan a ktovie jedného dňa možno v nejakej peknej kaviarni :)

Takže...

Pozývame Vás na neformálne rozhovory s výborným čajom (nie len ním) o témach, ktoré Vás zaujímajú s trochu odbornými vhľadmi a zastrešením so psychologičkami Ivanou Fraňovou a Janou Vyskočil Račkovou. Príďte sa zdieľať, inšpirovať, počúvať a zistiť, že nie ste sami vo veľa veciach, ktoré riešite vo výchove, v partnerstve, či vo vzťahu k svetu a sebe. Môže počúvať, pýtať sa, prispievať svoje skúsenosti... Je to otvorený priestor pre Vás. 

Kde: OZ Landan, Bratislavská 83, Pezinok, číslo dverí 211 (popis dostanete do mailu pri prihlásení)

Kedy: 9. apríl 2024 o 18:00 - 20:00 (približne)

Vstupné je dobrovoľný príspevok (odporúčaná suma je 20€)

Link na prihlásenie (počet miest je obmedzený): https://forms.gle/RdLqKTXEXQvhsztd6


S kým to bude tentoraz:


Ivana Fraňová pracuje s klientmi rôzneho veku - deťmi, dospelými i celými rodinnými systémami. Dlhodobé výcviky v Modeli rastu transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej, v arteterapii, v psychotraumatológii a EMDR jej umožňujú viesť klientov k napojeniu sa na svoje zdroje a zdravé časti. V Detskom fonde SR koordinovala nízkoprahové centrum pre deti a rodinu, kde pracovala so skupinami detí a rodičov s rôznymi ťažkosťami (traumy, závislosti, ADHD), rovnako aj v ambulancii klinickej psychológie. Spoluorganizovala a zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných výmenných pobytov. Pôsobila aj v Národnom projekte Štandardy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Zaujímajú ju rôzne formy liečenia a práce s telom - TČM, TRE, rada cvičí čchi kung.

Jana Vyskočil Račková: venuje klientom s traumou a aj po akútnej stresovej udalosti. Klientela je vekovo neobmedzená, od bábätiek až po starobu. Má za sebou dlhodobý výcvik v gestalt psychoterapii, EMDR psychoterapii, TIR, ktoré sa venujú práci s traumou. Tiež je poskytovateľkou metódy TRE®, ktorú na Slovenko priniesla. Používa sa na uvoľnenie stresu a napätia. Na začiatku svojej praxe pracovala niekoľko rokov ako školská psychologička na Cirkevnom konzervatóriu. Je súčasťou Modrého anjela, kde nadobudla hlavne praktické skúsenosti pri podpore ľudí, ktorý mali za sebou udalosť s traumatickým potenciálom. V Národnej Linke pre Ženy zažívajúce násilie sa venovala krízovej intervencii distančnou formou aj celkovej problematike násilných vzťahoch. V súčasnosti sa venuje vlastnej praxe a organizovaniu kurzov so zahraničnými lektormi hlavne pre liečbu a prevenciu traumy. Pracuje s rodičmi aj na vylepšení rodičovských zručností. Spolu s manželom založili OZ Landan, ktorý sa venuje šíreniu povedomia o traume a duševnom zdraví medzi ľuďmi.