Flash technika - spracuj svoju traumu (info)

Zaži na vlastnej koži v bezpečí domova jednu z najmodernejších a "evidence-based" techník na spracovanie zaťažujúcich zážitkov vyvinutá Dr. Philipom Manfieldom a kol. 

Bez potreby hovoriť o zážitku, ba dokonca vôbec prežívať nepríjemné pocity.

99% času budete myslieť na niečo príjemné. Technika pomáha "vybiť" negatívny emočný náboj, čím robí zážitok menej obťažujúcim v súčasnom živote. Pri opakovanom použití, spracovaním niekoľkých najstarších a najsilnejších spomienok možný až terapeutický efekt v reálnom živote (pozri návod nižšie).

Vhodné pre každého, špeciálne pre ľudí zo zaťažujúceho prostredia, napr. zdravotníctvo, polícia, ale aj školstvo, Možnosť spracúvať zážitky s klientmi, kolegami, vlastného neúspechu, ako psychohygiena a súčasť prevencie vyhorenia.

Nenahrádza zdravotnícku starostlivosť ani psychoterapiu.

Podmienka je bezpečie a súkromie počas online stretnutia doma.

Nevhodné pre ľudí v akútnej, nestabilnej fáze psychického ochorenia alebo nedostatku iných zdrojov.

I keď ide o jednu z najbezpečnejších techník, v skupinovom formáte sa nedajú ošetriť všetky individuálne potreby a každý nesie zodpovednosť sám za seba. Pokiaľ by po skupinovej flash technike vznikla nepohoda, je vhodné vstupovať do procesu so zabezpečenou psychoterapeutickou alebo inou formu efektívnej podpory ktorú môže využiť.

Návod:

1. Vyberte zo svojich problémov iba JEDEN:) napr. úzkosť, fóbia, menejcennosť... .

2. Vybavte si jednu konkrétnu spomienku kedy ste sa tak cítili, čo sa dialo, kde ste boli, s kým.

3. Navnímajte si čo na tom vám padlo najhoršie a vnímajte emócie a pocit V TELE TERAZ keď na to myslíte. Kde v tele to rezonuje, ťažoba, zovretie, brucho, hruď, hrdlo, končatiny?

4. Chvíľu sa rozpomínajte, kedy ste takéto pocity cítili prvý krát? Vyberte pár najsilnejších a najstarších KONKRÉTNYCH spomienok (= keď ste vy mali najmenej rokov) spomienok. Každý mesiac jednu spracujte.

5. Potom porovnajte svoj život v tejto oblasti pred pár mesiacmi a teraz. Môžete poslať landanovi info čo ste si všimli:)

(dôležité bývajú aj spomienky, na ktoré opakovane myslíme v dospelosti a stále sú nepríjemné. Je možné spracovávať aj nepríjemné sny, prípadne skúsiť spracúvať budúcu situáciu ktorej sa obávame.)